Ozonowanie dyskretnie

Ozonowanie to również dyskretna usługa, klient umieszcza prywatną zawartość w zamykanym pojemniku a po ozonowaniu sam go opróżnia

Można w ten sposób zminimalizować ryzyko pleśnienia ziół, grzybów oraz innych zbiorów.