Czym jest i jak działa ozon?

Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych. Działanie bakteriobójcze wykazuje w stężeniu ok. 13 μg/dm3. Powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe.

Działanie ozonu jest 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru a ponadto gaz łatwo dociera do niedostępnych dla chloru miejsc i zakamarków, połowicznie rozkłada się po 30 minutach i nie pozostawia długotrwałego zapachu (jest nieuciążliwy dla mieszkańców)

Wyjątkowe działanie ozonu wynika z jego budowy cząsteczkowej a dokładniej na wymuszonym połączeniu trzech atomów tlenu. Dodatkowy atom łatwo odłącza się od cząsteczki powodując natychmiastowe utlenienie zanieczyszczeń. Pozostałe dwa atomy tworzą cząsteczkę tlenu (o₂).

Ozon naturalnie powstaje podczas uderzeń piorunów dlatego po burzy powietrze ma taki świeży zapach. Niestety rozpada się samoistnie już w temperaturze pokojowej więc nie ma możliwości jego magazynowania i transportu. Można go jedynie wytworzyć na miejscu ozonowania. Do tego służą generatory ozonu.